Chirurgie

Kleine kaakchirurgische behandelingen

Indien nodig zal de tandarts u verwijzen naar de kaakchirurg.

Kleine kaakchirurgische behandelingen worden echter bij ons in de praktijk uitgevoerd.

Denkt u hierbij aan het verwijderen van een tand of (verstand)kies uit de kaak.

Indien een kies of tand te erg beschadigd is of onvoldoende vast zit in het kaakbot, kan het nodig zijn deze te verwijderen.

Het is ook mogelijk dat de laatste kies in de kaak een afwijkende stand heeft waardoor deze kies niet goed kan doorkomen of andere kiezen

en tanden in verkeerde stand duwt. Ook in dat geval kan de kies moeten worden verwijderd. Soms is het noodzakelijk een kies te trekken

voor het plaatsen van een beugel.

 

De behandeling

U krijgt een verdoving in het gebied waar de kies/ tand getrokken wordt, soms is het nodig een groter gebied te verdoven.

Indien de verdoving goed werkt en u niets meer voelt zullen wij met speciale instrumenten uw kies/tand verwijderen.

Naderhand wordt de wond gehecht met hechtdraad. Voor eventuele napijn kunt u paracetamol gebruiken, u krijgt hierover advies van de

tandarts. Mocht er na de behandeling sprake zijn van zwelling, nabloeding of ontsteking neem dan even contact op met de tandartsassistente

Indien u bloedverdunners gebruikt is het van groot belang dit te melden voorafgaand aan de behandeling aangezien deze medicijnen

(na)bloeding verhogen.

 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de NMT site ‘Alles over het gebit‘ of de folders van het Ivoren Kruis.