Chirurgie

Kleine chirurgische behandelingen

Kleine kaakchirurgische behandelingen worden bij ons in de praktijk uitgevoerd. Denkt u hierbij aan het verwijderen van een tand of (verstand)kies uit de kaak.

Indien een kies of tand te erg beschadigd is of onvoldoende vast zit in het kaakbot, kan het nodig zijn deze te verwijderen.

Het is ook mogelijk dat de laatste kies in de kaak een afwijkende stand heeft waardoor deze kies niet goed kan doorkomen of andere kiezen

en tanden in verkeerde stand duwt. Ook in dat geval kan de kies moeten worden verwijderd. Soms is het noodzakelijk een kies te trekken

voor het plaatsen van een beugel.

Indien nodig zal de tandarts u verwijzen naar de kaakchirurg.

Indien u bloedverdunners gebruikt is het van groot belang dit te melden voorafgaand aan de behandeling aangezien deze medicijnen

(na)bloeding verhogen.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de NMT site ‘Alles over het gebit‘ of de folders van het Ivoren Kruis.