Huisregels

Om u meer inzicht en helderheid te geven in onze werkwijze hebben wij enkele huisregels opgesteld.

We willen middels deze ‘regels’ zorgen dat de werkwijze binnen onze praktijk optimaal verloopt.

 

Afspraken

We werken in onze praktijk uitsluitend met behandelingen volgens afspraak.

U kunt een afspraak maken bij de receptie, telefonisch of per e-mail (vooralsnog alleen voor de controleafspraken).

U ontvangt van ons als service een ‘oproepkaart‘ voor uw halfjaarlijkse controle (per post of bij voorkeur per mail).

Wij adviseren u deze afspraak direct te maken aangezien er over het algemeen sprake is van een korte wachttijd voor uw controle afspraak.

Indien u slecht ter been bent en traplopen niet goed mogelijk is, is het verstandig dit te melden bij het maken van de afspraak. We beschikken sinds 2016 over een traplift. Hierdoor kunt u toch behandeld worden in onze eigen praktijk op de eerste verdieping. Onze (balie)assistente helpt u graag bij het gebruik van deze lift. Indien gebruik van de traplift ook niet mogelijk is proberen we uw behandeling uit te voeren in een behandelkamer op de begane grond.

Wij doen ons best om de wachttijden zo kort mogelijk te houden, soms is een wachttijd echter onvermijdelijk (bijvoorbeeld in geval van een spoedgeval).

Indien sprake is van uitloop, wordt u daarvan in de wachtkamer op de hoogte gesteld.

De uitlooptijd is op geen enkele manier op de tandarts te verhalen.

U kunt ons helpen om uitloop te voorkomen door 5 minuten voor uw afspraak aanwezig te zijn.

Wijzigen, annuleren of niet nakomen van een afspraak

Als u een afspraak heeft gemaakt rekenen wij erop dat u deze afspraak nakomt.

Mocht de afspraak u onverhoopt niet uitkomen, verzoeken wij u dit tijdig, maar tenminste 24 uur van tevoren door te geven.

We kunnen in dat geval zoeken naar een passende tijd voor een nieuwe afspraak.

Bedenk alstublieft dat het regelmatig afzeggen of wijzigen van uw behandeling de continuïteit van de zorg in gevaar kan brengen.

Wanneer een afspraak niet op tijd wordt gewijzigd, wanneer u niet verschijnt of zodanig te laat komt zodat uw behandeling niet meer plaats

kan vinden, kunnen wij de kosten van de verloren tijd bij u in rekening brengen.

Spoedgevallen en/of pijnklachten

Als zich een spoedgeval of pijnklacht tijdens openingsuren van onze praktijk voordoet, kunnen wij u in de meeste gevallen dezelfde dag

helpen. Dringend verzoeken wij u in dit geval ’s ochtends meteen om 08.00 uur te bellen: 0251-654051.

Indien u later op de dag belt is de gewenste zorg op dezelfde dag minder goed te realiseren.

Bij behandeling van spoedgevallen en pijnklachten kunnen wij niet altijd rekening houden met uw specifieke wensen en

voorkeuren in verband met werk- of schooltijden.

De avond- en/of weekenddienst is uitsluitend bestemd voor dringende en spoedeisende hulp buiten de openingsuren van onze praktijk.

De avonddienst gaat in om 16.00 uur en eindigt de volgende ochtend om 08.00 uur.

De weekenddienst gaat in op vrijdag 12.00 uur en eindigt op maandag 08.00 uur.

Tijdens de avond- weekenddienst, vakanties en/of feestdagen wordt waargenomen door een van de tandartsen in de regio. Het telefoonnummer van de weekenddienst is : 06-53937620.

Graag verzoeken wij u de gehele tekst van het antwoordapparaat af te luisteren alvorens een keuze in het menu te maken.

Tanden poetsen voor uw afspraak?

Was u niet in de gelegenheid voor het bezoek aan onze praktijk uw tanden te poetsen?

Geen probleem! U kunt dan bij de receptie een tandenborstel vragen zodat u in onze ‘poetshoek’ op de begane grond uw tanden even kunt

poetsen. Zo wordt het werk voor ons een stuk plezieriger!

Roken?

Roken in de praktijk is niet toegestaan. Indien u buiten rookt, verzoeken wij dit niet direct voor de entree te doen en wilt u uw sigaret niet op

de grond uitmaken? Wilt u na het roken even uw tanden poetsen indien u nog een afspraak bij de tandarts of mondhygiëniste heeft?

Mobiele telefoon

Wij verzoeken u uw mobiele telefoon even op ‘stil’ of ‘uit’ te zetten tijdens uw afspraak bij de tandarts of mondhygiëniste.

Doorgeven van wijzigingen

De patiënt is zelf verantwoordelijk voor het tijdig wijzigen van relevante gegevens zoals woonadres, e-mailadres, (aanvullende)

zorgverzekering, telefoonnummer.

Vanzelfsprekend is het van belang de tandarts tijdig op de hoogte te stellen van wijzigingen in gezondheid en medicatie.

Indien u gegevens wilt laten doorsturen naar een andere tandarts dient u dit verzoek per mail in te dienen.

Betalingen

De verwerking van onze nota’s hebben wij overgedragen aan Infomedics.

Dit factoringbedrijf zal, mits u een tandartsverzekering heeft, het verzekerde deel van uw nota innen bij uw verzekering.

Van het deel dat u zelf moet betalen ontvangt u een restnota van Infomedics.

Als u geen tandartsverzekering heeft ontvangt u dus de gehele nota van Infomedics.

Op alle behandelingen zijn de betalingsvoorwaarden tandheelkundige zorg van toepassing. Zie verder onder het kopje: ‘Tarieven‘.

Wij hanteren het ‘gele en rode kaart’ systeem

Vanzelfsprekend hopen wij geen gebruik te maken van dit systeem. Toch blijkt het nodig om afspraken te maken over het niet nakomen

van afspraken.

De tandarts reserveert tijd om u te helpen, als u uw afspraak niet kunt nakomen dat dient u dit tijdig door te geven.

De tandarts kan in deze gereserveerde tijd dan andere patiënten helpen.

Wij hanteren het ‘gele en rode kaart systeem’ bij het niet nakomen van afspraken en bij het niet (op tijd) betalen van facturen.

Indien u een eerste keer uw afspraak niet nakomt, uw afspraak te laat af belt of een factuur niet (op tijd) betaalt, krijgt u een ‘gele kaart’.

U krijgt een waarschuwing (en in sommige gevallen de rekening voor het niet nakomen van uw afspraak voor een lange behandeling).

Komt dit een tweede keer voor? Dan krijgt u een tweede ‘gele kaart’ hetgeen betekent dat u de rekening ontvangt voor de niet nagekomen

afspraak en/of een verhoging van uw openstaande rekening. U krijgt een laatste kans om uw rekening binnen gestelde termijn te betalen

(eventueel m.b.v. een betalingsregeling). In deze periode is het niet mogelijk een afspraak te maken tenzij het om spoedeisende hulp gaat.

Bij een derde keer ontvangt u van ons de ‘rode kaart’. U kunt geen reguliere afspraken meer maken tenzij het om spoedeisende hulp gaat.

U zult een nieuwe tandarts moeten zoeken. Let op: de verplichting om uw openstaande rekening te betalen blijft bestaan!

Uw eigendommen

Tandartspraktijk Wiersema is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van uw eigendommen.

U wordt geadviseerd uw eigendommen niet onbeheerd achter te laten.

Tot slot

Openheid en transparantie over de zorg die wij u bieden bevordert niet alleen de kwaliteit van de zorg maar ook de relatie tussen

behandelaar en patiënt. Graag ontvangen wij daarom uw suggesties, ideeën, op- en aanmerkingen naar aanleiding van een behandeling, de begeleiding, informatievoorziening, wachtkamer, praktijk, behandelkamer of andere zaken. U kunt dit noteren op een ‘verbeterformulier’ (op de wachtkamertafels) of per mail versturen naar  wiersema@tgpc.nl.

Daarnaast waarderen wij uw beoordeling over onze geleverde zorg op de site www.zorgkaartnederland.nl.