Tarieven FAQ

FAQ – Veel gestelde vragen over tarieven 

Vraag: Door wie worden de tarieven van de tandarts vastgesteld?

Antwoord: De tarieven worden wettelijk vastgelegd in zogenaamde UPT codes en tarieven door de Nederlandse Zorg Autoriteit.

Vraag: Waar vind ik de tarieven van tandartspraktijk Wiersema?

Antwoord:  Klik hier voor de actuele tarievenlijst (vastgesteld door de NzA). 

Vraag: Welke verzekeraar vergoedt het meest?

Antwoord:  Hier doen wij geen uitspraken over doen omdat er veel verschillen bestaan tussen alle verzekeraars. Bovendien is de keuze veelal afhankelijk van uw persoonlijke situatie en wensen. Wel geven we u het advies om op een aantal zaken te letten bij de keuze van zorgverzekeraar:

1. Is een aanvullende verzekering voor de tandarts wel noodzakelijk, biedt dit inderdaad voordelen?
2. Hanteert de verzekeraar een restitutiepolis of een naturapolis?
3. Hanteert mijn verzekeraar een maximale vergoeding per prestatie of alleen een maximum budget?
4. Hoe is de vergoeding van de jeugd bij de zorgverzekeraar?

Informeer zorgvuldig bij uw huidige zorgverzekeraar of verzekeringsadviseur of kijk eens op de website: www.vergelijkmondzorg.nl

Vraag: Waarom heeft u geen contract met mijn zorgverzekeraar?

Antwoord: De zorgverzekeraar wil graag contracten afsluiten met de tandartsen, de meeste tandartsen zijn hier geen voorstander van. De invloed van de zorgverzekeraar wordt steeds groter, dit is nadelig voor de tandarts en met name voor u als patiënt. Het is namelijk mogelijk dat de zorgverzekeraar op een gegeven moment zal bepalen welke materialen de tandarts mag gebruiken om tot vergoeding aan de verzekerde over te gaan. Dit komt de kwaliteit van de zorg zeker niet ten goede, de verzekeraar is geen zorgverlener en zou niet moeten bepalen wat noodzakelijk is voor de patiënt. Veelal gaat het de verzekeraar vooral om de kosten en niet zo zeer om de beste keuze en kwaliteit. Het is zelfs mogelijk dat de zorgverzekeraar zal bepalen waar de patiënt zijn zorg mag halen, dus welke tandarts hij mag bezoeken (zorg in natura). U wordt als patiënt beperkt in uw keuzevrijheid en daarom heeft tandarts Wiersema op dit moment nog geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars.

Vraag: Ik heb een begroting gekregen in 2019. Geldt deze ook in 2020?

Antwoord: Nee, de begroting van 2019 is niet meer geldig in 2020 omdat de tarieven in de tussentijd gewijzigd zijn.

Indien u een begroting heeft van 2019, kunt u contact opnemen met de assistente.

Wij zorgen dan z.s.m. voor een nieuwe begroting. U kunt een begroting krijgen bij behandelingen vanaf € 150 als u daar behoefte aan heeft.

Vraag: Wat wordt bedoeld met techniekkosten?

Antwoord: Sommige werkstukken worden in een tandtechnisch laboratorium gemaakt. Zoals bijvoorbeeld het kunstgebit en een kroon.

Deze kosten kunnen per patiënt en per werkstuk verschillen (o.a. afhankelijk van keuze materiaal, kostprijs materiaal en hoeveelheid arbeidsuren). De tarievenlijst van het tandtechnisch lab. kunt u opvragen bij het lab. of bij de assistente of tandarts.

Vraag: Komt er een verandering in de betalingswijze van mijn tandartsrekening?

Antwoord: Nee, wij besteden alle rekeningen uit aan factoringbedrijf Infomedics (voorheen ‘uw nota’).

Infomedics zal, mits u een tandartsverzekering heeft het verzekerde deel van uw nota innen bij de verzekering.  Van het deel dat u (eventueel) zelf moet betalen krijgt u een restnota. Als u geen tandartsverzekering heeft krijgt u dus de gehele nota van Infomedics.

Vragen over de factuur kunt u direct stellen aan de helpdesk van Infomedics:  0900-77 77 771 of kijk op www.infomedics.nl

Staat uw vraag hier niet bij of is uw vraag hiermee nog niet beantwoord?

Neemt u dan even contact met op met de baliemedewerker, assistente of praktijkmanager.