MAATREGELEN I.V.M. CORONA

Wij hebben onze reguliere zorg weer voorzichtig opgepakt. Vanzelfsprekend werken wij volgens de richtlijnen Leidraad Mondzorg Corona. Dit wil zeggen dat wij aanvullende maatregelen hebben getroffen en extra afspraken hanteren om veilig en verantwoord te kunnen werken.

Indien u een afspraak heeft gaat deze gewoon door op het afgesproken moment. Bij bezoek aan de praktijk stellen wij u gezondheidsvragen, dient u uw handen te desinfecteren en overige aanwijzingen van onze medewerkers op te volgen.

Wij vragen u uw afspraak te verplaatsen indien:
 U nu Corona heeft;
 U nu huisgenoten/ gezinsleden met Corona heeft;
 U genezen bent van Corona korter dan 2 weken geleden;
 U symptomen heeft van: koorts (≥ 38 graden), verkoudheid, hoest, niezen, keelpijn en/of benauwdheid;
 U huisgenoten/ gezinsleden heeft met de bovengenoemde symptomen;
 U in thuisisolatie bent;
 U in een verpleeghuis of instelling voor mensen met verstandelijke beperking woont.

Indien u een chronische longziekte, chronische hartaandoening, diabetes, ernstige nieraandoening, verminderde weerstand tegen infecties (door bijvoorbeeld kanker) heeft, vragen wij u contact op te nemen voor overleg of behandeling mogelijk is.

Belt u in dit geval naar 0251-654051
Of mail naar: info@tgpc.nl
Bij hopen op uw begrip in deze uitzonderlijke situatie.

Pas goed op elkaar!

Met vriendelijke groet,
Roman Wiersema en assistentesTandartspraktijk Wiersema is een moderne praktijk die volledig is afgestemd op de hedendaagse vraag naar tandheelkundige zorg. U kunt in onze praktijk terecht voor alles op het gebied van de algemene mondzorg.
Onze praktijk is gesitueerd in Tandartsengroepspraktijk Castricum op Schelgeest 1 in Castricum. Het pand huisvest 5 zelfstandige tandartspraktijken, 3 mondhygiënistenpraktijken en een tandtechnisch laboratorium. Er is hierdoor veel ruimte voor intercollegiaal overleg en we maken laagdrempelig gebruik van elkaars specialismen. U wordt bij ons altijd door uw eigen tandarts geholpen. (uitzondering in geval van bezoek aan de tandarts in de spoeddienst). Dit komt de kwaliteit van de zorg en de behandeling van de patiënt absoluut ten goede.


U kunt zich gemakkelijk aanmelden als nieuwe patiënt.